Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste indicatoren Neonatale hielprikscreening en de bijbehorende waarden. De indicatoren worden ook gebruikt bij de jaarlijkse landelijke monitoring en evaluatie. Het complete overzicht van alle indicatoren is te vinden in de indicatorenset

Voor de meeste indicatoren geldt een signaalwaarde, een streefwaarde of een norm. Als dat niet zo is, is het desbetreffende vakje leeg

 

 

Publiek doel

Indicator

Signaalwaarde

Streefwaarde

Norm 

 1 

effectiviteit 

deelnamegraad 

99% 

 

 

 2

effectiviteit 

detectiecijfer 

 

 

 

 3

effectiviteit 

programmasensitiviteit

 

 

 

 4

effectiviteit 

sensitiviteit 

100% voor alle aandoeningen 

 

 

 5 

effectiviteit 

specificiteit

AGS adrenogenitaal syndroom (adrenogenitaal syndroom ) > 99,98%
CH congenitale hypothyreoïdie (congenitale hypothyreoïdie ) > 99,84%
CF cystic fibrosis (cystic fibrosis ) > 99,99%
HbP Sikkelcelziekte (Sikkelcelziekte ) > 99,99%
PKU Phenylketonurie (Phenylketonurie ) > 99,99%
BIO Biotinidase deficientie (Biotinidase deficientie ), GALT, MMA Methylmalon acidemie (Methylmalon acidemie ), PA Propion acidemie (Propion acidemie ) > 99,97%
Overige MZ Metabole Ziekten (Metabole Ziekten ) > 99,99%

 

 

 6

effectiviteit 

positief voorspellende waarde 

AGS >15% 
CH >15% 
CF >65% 
SZ Sikkelcelziekte (Sikkelcelziekte ) >90% 
PKU >60% 
MCAD >70%

 

 

 7

effectiviteit 

verwijscijfer

 

 

 

 15

veiligheid 

herhaalde eerste hielprik

 

AGS ≤0,5% 
CH ≤0,5% 
MZ ≤0,5% 
HbP≤0,8% 
CF ≤0,5%

 

 16

veiligheid 

tweede hielprik

 

CH ≤0,5% 

OCTN2 Carnitine Transporter (Carnitine Transporter ) ≤ 0,04%

 

 17

veiligheid 

gemiste patiënten

 

0% voor alle aandoeningen 

 

 18

veiligheid 

fout-negatieven

 

0% voor alle aandoeningen 

 

 20

veiligheid 

fout-positieven

AGS 
min ≥0,009% max <0,03% 
CH min ≥0,09% max <0,16% 
CF max <0,01%
SZ max<0,01%
PKU 
min ≥0,001% max <0,01% 
MCAD 
min ≥0,001% max <0,01% 
GALT min ≥0,02% 
max <0,03% 
BIO min ≥0,01% max <0,04% 
overige MZ max <0,01% 

 

 

 23

tijdigheid 

tijdigheid eerste hielprik 

 

> 99% tussen 72 en 168 uur 

 

 29

tijdigheid

tijdigheid verwijzing

 

 

verwijstermijnen 

 30

tijdigheid

tijdigheid start diagnostiek 

 

 

Alle aandoeningen ≥ 90% 

 35

keuzevrijheid 

keuze dragerschap HbS-uitslag 

 

 

 

 36

keuzevrijheid 

bezwaar gebruik restant bloed

 

 

 

 38

kosten 

kosten programma