Binnen de neonatale hielprikscreening wordt gescreend op hemoglobinopathieën, dit zijn overervende vormen van bloedarmoede.

Binnen de NHS neonatale hielprikscreening (neonatale hielprikscreening ) neonatale hielprikscreening   wordt gescreend op de volgende hemoglobinopathieën:

  • α-thalassemie
  • β-thalassemie major
  • Sikkelcelziekte (SZ Sikkelcelziekte (Sikkelcelziekte ))