Binnen de neonatale hielprikscreening wordt gescreend op hemoglobinopathieën, dit zijn erfelijke vormen van bloedarmoede.

Binnen de NHS neonatale hielprikscreening (neonatale hielprikscreening ) wordt gescreend op de volgende hemoglobinopathieën:

  • Alfa-thalassemie
  • Bèta-thalassemie major
  • Sikkelcelziekte