Overzicht van de voorzitters van de adviescommissies neonatale hielprikscreening van de NVK Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde)

Voorzitter ANS adviescommissie neonatale screening van de NVK (adviescommissie neonatale screening van de NVK) CH congenitale hypothyreoïdie (congenitale hypothyreoïdie) en AGS adrenogenitaal syndroom (adrenogenitaal syndroom)

Prof. dr. H. Claahsen 
UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) St. Radboud 
Afdeling kindergeneeskunde / metabole en endocriene ziekten 
Geert Grooteplein 10 
6525 GA Nijmegen 
024 361 94 44 30 
024 366 85 32 (fax) 
h.claahsen@cukz.umcn.nl

Voorzitter ANS Metabole Ziekten

Prof. dr. F.J. van Spronsen 
UMC Groningen 
Afdeling kindergeneeskunde / metabole ziekten 
Hanzeplein 1 
9713 GZ Groningen 
050 361 41 47 
050 361 42 35 (fax) 
f.j.van.spronsen@bkk.umcg.nl

Voorzitter ANS HbP Sikkelcelziekte (Sikkelcelziekte)

Dr. H. Heijboer
Amsterdam UMC Emma Kinderziekenhuis 
Afdeling kinderhematologie H-7 
Meibergdreef 9 
1105 AZ Amsterdam 
020 566 91 11 of 020 566 27 27
h.heijboer@amsterdamumc.nl

Voorzitter ANS CF cystic fibrosis (cystic fibrosis)

Dr. K.M. de Winter-de Groot 
UMCU/WKZ 
Cystic Fibrosis Centrum 
HP KH 01.419.0 
Lundlaan 6 
3584 EA Utrecht 
088 755 46 90 
k.m.dewinter@umcutrecht.nl

Voorzitter ANS SCID Severe combined immunodeficiency (Severe combined immunodeficiency)

Dr. R.G.M. Bredius
LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum)
Willem-Alexander Kinderziekenhuis, J6-S
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
071 526 31 68
r.g.m.bredius@lumc.nl

Voorzitter ANS SMA spinale musculaire atrofie (spinale musculaire atrofie)

Drs. I. Cuppen 
SMA Expertisecentrum
UMC Utrecht 
Heidelberglaan 100 
Huispostnummer F02.230 
3508 GA Utrecht 
088 75 673 70 
kinderneuro@umcutrecht.nl