Overzicht van de voorzitters van de adviescommissies neonatale hielprikscreening van de NVK Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Voorzitter ANS CH congenitale hypothyreoïdie en AGS adrenogenitaal syndroom

Dr. H. Claahsen 
UMC Universitair Medisch Centrum St. Radboud 
Afdeling kindergeneeskunde / metabole en endocriene ziekten 
Geert Grooteplein 10 
6525 GA Nijmegen 
024 361 94 44 30 
024 366 85 32 (fax) 
h.claahsen@cukz.umcn.nl

Voorzitter ANS Metabole ziekten

Prof. dr. F.J. van Spronsen 
UMC Groningen 
Afdeling kindergeneeskunde / metabole ziekten 
Hanzeplein 1 
9713 GZ Groningen 
050 361 41 47 
050 361 42 35 (fax) 
f.j.van.spronsen@bkk.umcg.nl

Voorzitter ANS HbP Sikkelcelziekte

Dr. M. Peters 
AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam Emma Kinderziekenhuis 
Afdeling kinderhematologie G-8 
Meibergdreef 9 
1105 AZ Amsterdam 
020 566 91 11 of 020 566 27 27 
020 691 22 31 (fax) 
m.peters@amc.uva.nl

Voorzitter ANS CF cystic fibrosis

Drs. K.M. de Winter - de Groot 
UMCU/WKZ 
Cystic Fibrosis Centrum 
HP KH 01.419.0 
Lundlaan 6 
3584 EA Utrecht 
088 755 46 90 
k.m.dewinter@umcutrecht.nl

Voorzitter ANS SMA

Drs. I. Cuppen 
SMA Expertisecentrum< 
UMC Utrecht 
Heidelberglaan 100 
Huispostnummer F02.230 
3508 GA Utrecht 
088 75 673 70 
kinderneuro@umcutrecht.nl