Overzicht van de voorzitters van de adviescommissies neonatale hielprikscreening van de NVK Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde )

Voorzitter ANS adviescommissie neonatale screening van de NVK (adviescommissie neonatale screening van de NVK ) CH congenitale hypothyreoïdie (congenitale hypothyreoïdie ) en AGS adrenogenitaal syndroom (adrenogenitaal syndroom )

Prof. dr. H. Claahsen 
UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) St. Radboud 
Afdeling kindergeneeskunde / metabole en endocriene ziekten 
Geert Grooteplein 10 
6525 GA Nijmegen 
024 361 94 44 30 
024 366 85 32 (fax) 
h.claahsen@cukz.umcn.nl

Voorzitter ANS Metabole Ziekten

Prof. dr. F.J. van Spronsen 
UMC Groningen 
Afdeling kindergeneeskunde / metabole ziekten 
Hanzeplein 1 
9713 GZ Groningen 
050 361 41 47 
050 361 42 35 (fax) 
f.j.van.spronsen@bkk.umcg.nl

Voorzitter ANS HbP Sikkelcelziekte (Sikkelcelziekte )

Dr. H. Heijboer
Amsterdam UMC Emma Kinderziekenhuis 
Afdeling kinderhematologie H-7 
Meibergdreef 9 
1105 AZ Amsterdam 
020 566 91 11 of 020 566 27 27
h.heijboer@amsterdamumc.nl

Voorzitter ANS CF cystic fibrosis (cystic fibrosis )

Dr. K.M. de Winter-de Groot 
UMCU/WKZ 
Cystic Fibrosis Centrum 
HP KH 01.419.0 
Lundlaan 6 
3584 EA Utrecht 
088 755 46 90 
k.m.dewinter@umcutrecht.nl

Voorzitter ANS SCID Severe combined immunodeficiency (Severe combined immunodeficiency )

Dr. R.G.M. Bredius
LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum)
Willem-Alexander Kinderziekenhuis, J6-S
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
071 526 31 68
r.g.m.bredius@lumc.nl

Voorzitter ANS SMA spinale musculaire atrofie (spinale musculaire atrofie )

Drs. I. Cuppen 
SMA Expertisecentrum
UMC Utrecht 
Heidelberglaan 100 
Huispostnummer F02.230 
3508 GA Utrecht 
088 75 673 70 
kinderneuro@umcutrecht.nl