Administratie aanvragen en uitgifte van restant hielprikbloed

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s) houdt een administratie bij van de aanvragen en het uitgegeven hielprikbloed.

Deze administratie omvat ten minste (indien van toepassing op het type aanvraag):

  • verzoek behandelend arts voor aanvraag diagnostiek, inclusief toestemmingsverklaring ouders;
  • aanvraag ouders opvragen restant hielprikbloed, inclusief toestemmingsverklaring ouders;
  • bericht van toestemming van het RIVM-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM (Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM) (bij aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek);
  • setnummer(s);
  • omschrijving van het onderzoek;
  • naam van de aanvrager.