Informatie over de rol van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s bij het beheer en de distributie van materiaal dat gebruikt wordt bij de hielprikscreening.

  • Het RIVM-DVP zorgt voor de bestelling van de hielpriksets en lancetten bij producten.
  • De bestellingen worden vervolgens geleverd aan de RIVM-DVP’s.
  • Het RIVM-DVP verstrekt op aanvraag de hielpriksets en lancetten aan de JGZJeugdgezondheidszorg -organisaties en aan de ziekenhuizen.
  • Het RIVM-DVP stelt het protocol ‘Bestelling en levering hielpriksets en lancetten aan uitvoerder’ vast voor de facilitaire ondersteuning van de JGZ-organisatie. Dit protocol is een bijlage van de samenwerkingsovereenkomst tussen RIVM-DVP en JGZ-organisatie.