Informatie over de rol van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s) bij het beheer en de distributie van materiaal dat gebruikt wordt bij de hielprikscreening.

  • Het RIVM-DVP zorgt voor de bestelling van de hielpriksets en lancetten.
  • De bestellingen worden vervolgens geleverd aan de RIVM-DVP-regiokantoren.
  • Het RIVM-DVP verstrekt op aanvraag de hielpriksets en lancetten aan de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-organisaties en aan de ziekenhuizen.
  • Het RIVM-DVP stelt het protocol ‘Bestelling en levering hielpriksets en lancetten aan uitvoerder’ vast voor de facilitaire ondersteuning van de JGZ-organisatie. Dit protocol is een bijlage van de samenwerkingsovereenkomst tussen RIVM-DVP en de JGZ-organisatie.
  • Het RIVM-DVP zorgt voor het beheren en distribueren van voorlichtingsmaterialen voor ouders, en van materialen ten behoeve van de deskundigheidsbevordering van screeners.