Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s bewaakt het proces van de hielprikscreening en zet rappels uit indien nodig.

Controle deelname

  • Het RIVM-DVP controleert dagelijks de deelname door de ontvangen uitslagen in Praeventis te vergelijken met de geboorte-opgaven, en onderneemt zo nodig actie.

Het RIVM-DVP controleert (vanaf dag 12 na de geboorte) of alle kinderen worden bereikt, ook in geval van verhuizing of geboorte in het buitenland.

Bewaken uitvoer bloedonderzoek

  • Is de uitslag van het bloedonderzoek niet tijdig ontvangen, dan rappelleert het RIVM-DVP de JGZJeugdgezondheidszorg -organisatie. De JGZ-organisatie informeert zonodig bij de ouders of de hielprik is uitgevoerd. Het RIVM-DVP geeft zonodig opdracht tot een herhaalde eerste hielprik.

Bewaken van afname herhaalde eerste hielprik of van tweede hielprik

  • Heeft het RIVM-DVP maximaal één week na verzending van de aanvraag voor een herhaalde eerste hielprik respectievelijk tweede hielprik (of één week na de geplande afnamedatum van de tweede hielprik voor AGSadrenogenitaal syndroom ) nog geen uitslag ontvangen, dan informeert het RIVM-DVP bij het laboratorium of inmiddels de hielprikkaart is gearriveerd. 
    Het RIVM-DVP houdt hierbij rekening met de landelijke afspraken over de termijnen bij bloed(wissel)transfusies.
  • Is bij het laboratorium nog geen hielprikkaart gearriveerd, dan rappelleert het RIVM-DVP de JGZ-organisatie.