Informatie over de rol en de regionale uitvoeringstaken van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s ) bij de regionale uitvoeringstaken bij de hielprikscreening.

Van geboortemutaties naar opdrachtverlening

  • Het RIVM-DVP ontvangt op werkdagen geboorteopgaven via de BRP Basis Registratie Personen (Basis Registratie Personen ) of door middel van een administratief geboortebericht van verloskundigen. Deze geboorteopgaven stuurt het RIVM-DVP om 8.30 uur vanuit praeventis door naar de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg )-organisatie en geeft daarbij de opdracht tot het uitvoeren van de hielprik. 
    Welke kinderen in aanmerking komen voor de hielprik, staat vermeld in de landelijke afspraken over deelname aan screening.

Kinderen tot de leeftijd van 6 maanden krijgen de hielprik aangeboden. Zie onder het tabblad 'proces' voor meer informatie over screening bij kinderen uit het buitenland en bij oudere kinderen.

Van testuitslagen naar vervolgacties

Het RIVM-DVP ontvangt dagelijks:

  1. de scans van de hielprikset;
  2. de uitslagen van de screeningslaboratoria vanuit NEONAT in Praeventis. 

Zie ook de taken van medische adviseurs

Het RIVM-DVP krijgt van het screeningslaboratorium de uitslagen of verrichtingen door die aanleiding geven tot verwijzing of spoedige vervolgacties. Dat geldt ook voor verzoeken tot een herhaalde eerste hielprik of een tweede hielprik. Zie onder het tabblad 'Proces' voor een beschrijving van de volledige procedure van de uitslag.

Bij bloed(wissel)transfusie, let op: 

  1. Wanneer een hielprik heeft plaatsgevonden binnen 24 uur na het einde van een bloedtransfusie dan zal het RIVM-DVP een opdracht aanmaken voor een herhaalde eerste hielprik (zowel een herhaalde eerste hielprik na 24 uur na bloedtransfusie als een herhaalde eerste hielprik na 91 dagen bij een bloedtransfusie met rode bloedcellen).
  2. Wanneer een hielprik heeft plaatsgevonden na 24 uur na het einde van een bloedtransfusie met rode bloedcellen (erytrocyten) dan zal het RIVM-DVP een opdracht aanmaken voor een herhaalde eerste hielprik 91 dagen na de laatste bloedtransfusie.
  3. Na een bloedtransfusie met plasma of trombocyten is een herhaalde eerste hielprik na 91 dagen niet nodig. 
  4. Na een bloedtransfusie registreert het RIVM-DVP welk bloedproduct is gegeven (staat op hielprikkaart of wordt door de RIVM-DVP-medewerker nagevraagd bij het ziekenhuis). 

Meer informatie over de procedures na bloed(wissel)transfusie onder 'Bloed(wissel)transfusie'.

Bij afwijkende uitslag